Brief Givers dec-feb

In bijlage vinden julllie de giverbrief met daarin de kalender van december t.e.m. februari. Ook de kampinfo vinden jullie hier terug.

BRIEF