Leden

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven bij scouts Tielt doe je ofwel via de site of door een mail te sturen naar 
inschrijvingen@scoutstielt.be

Best lees je vooraf alle info eens door zodat je op de hoogte bent van de werking van ons inschrijvingssysteem.


LIDGELD

Het lidgeld varieert per tak en dient gestort te worden op de rekening van elke takkas. Hou er dus rekening mee in het geval uw kinderen in een verschillende tak zitten ook op verschillende rekeningen zal moeten gestort worden. Het rekeningnummer van elke tak vindt u telkens op de brief maar is ook te vinden op de contactpagina!

Kapoenen en welpen krijgen elke activiteit een vieruurtje, een koekje en een drankje, vandaar het prijsverschil.

Een deel van het lidgeld kan u via de mutualiteit terugkrijgen maar ook fiscaal kan u voordeel halen door de inschrijving van uw zoon of dochter in een vereniging aan te geven. Alle info vindt u hier!

Ongeveer 85% van het lidgeld wordt gebruikt om het lidgeld van Scouts en gidsen Vlaanderen te betalen. Wat dit precies inhoudt vind je hier, dit bedrag dient voornamelijk voor het verzekeren van elk lid. De rest van het geld wordt gebruikt voor de takwerking en daarmee gepaarde kosten voor spelmateriaal. Doorheen het jaar zijn op er op enkele activiteiten na (daguitstap), geen betalende activiteiten. Deze extra bijdragen worden beperkt gehouden tot +- 5€. Voor kampen en weekends wordt wel inschrijvingsgeld gevraagd. 

Een weekend kost normaliter €40,- . De kampprijs varieert per tak en bedraagt voor kapoenen, welpen, jonggivers en givers respectievelijk €120,- | €130,- | €165,- | €250,-

Ook op dit bedrag kan u via uw mutualiteit heel wat terugvorderen.

Wil je graag lid worden van onze jeugdbeweging, maar lukt het moeilijk om het inschrijvingsgeld te betalen? Neem dan contact op met Welzijn Tielt (welzijn@tielt.be). Misschien kan je een tussenkomst voor vrije tijd krijgen. Meer info via https://www.welzijntielt.be/steun-voor-vrije-tijd