Brief givers december-februari

Beste givers en ouders,

In bijlage vinden jullie de brief voor de activiteiten van december tot en met februari.

Stevige scoutslinker,

De giverleiding

Brief-givers-dec-feb