Brief givers maart-mei

Beste ouders,

Ziehier de brief met de kalender voor de rest van het tweede semester.

Brief

Een stevige scoutslinker,
de Giverleiding