Brief jonggivers maart-mei 2020

Beste ouders/jonggivers in de bijlage vinden jullie de link naar de brief van maar t.e.m. mei.

Brief_maart_mei_2020