Brief jonggivers september-november

Beste Jonggivers en ouders, in bijlage vindt u de brief van september tot november.

Brief_september_tot_november