Brief welpen September-November

Beste welpen en ouders,

In bijlage vinden jullie de brief met onze activiteiten van september tot en met november!

Brief_Welpen_SeptemberNovember