Brief jonggivers sept-nov 2019

Beste jonggivers en ouders in de bbijlage zit de brief van september-november.

Brief_jonggivers_sept_nov