Tradities & rituelen

AVONDLIED

Elke actitiviteit wordt traditiegetrouw afgesloten met het avondlied dat per tak gezongen wordt in een formatie. Elk lid wordt verondersteld dit lied te kennen en uit volle borst mee te zingen. Het zorgt voor een gezamenlijke, vrolijke afsluiter van elke activiteit. Nadien wordt er afgegroet. Leiding en leden geven elkaar een stevige "scoutslinker", en groeten elkaar.

Een scoutsgroet is een gebaar waarbij je met de rechterhand je duim en pink samen neemt en je overige drie of twee vingers recht omhoog houdt. Drie vingers is voor al wie reeds een totem heeft. Meestal is dit vanaf je 3e jaar jonggiver. Wie nog geen totem bezit (kapoenen, welpen, 1e en 2e jaar jonggiver), neemt zijn duim en ringvinger samen en toont slechts twee vingers.

Het avondlied kan je hieronder terugvinden:

O Heer, d' avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom ...

Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat w' ontvingen,
en vragen Heer verlaat ons niet!

Scouts en Gidsen knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê.

Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.


TOTEMS & TOTEMISATIE

De totemisatie is een ritueel binnen scouting waarbij een lid een eigen scoutingnaam krijgt. Je totemisatie vindt plaats op je 2e jonggiverkamp. Om een totem te bekomen, krijg je een totemopdracht die je tot een goed einde moet brengen. Je totemopdracht kiest je leiding op basis van je eigen vaardigheden en karakter. Aan de hand van je karaktereigenschappen zoekt de jonggiverleiding een dier dat bij je past. Er wordt absoluut niet van de fysieke eigenschappen uitgegaan.

Naast een dierennaam krijg je ook een adjectief. Dit is een eigenschap die niet in je totem zit maar wel belangrijk is om je persoonlijkheid te omschrijven. Dit adjectief krijg je na een ander totemisatieritueel op kamp als 3e jaar giver. De opdracht voor je adjectief voer je uit in je eerste jaar giver, en in het derde jaar wordt verwacht dat je even alleen nadenkt over jezelf en je plek in de groep.

Het precieze ritueel zal je op kamp zelf ontdekken!

De totemisatie is gebaseerd op aloude indianenrituelen en stammen uit de tijd van Baden Powel, de oprichter van de Scouts. Een totemnaam draag je met trots. Scouts is de enige jeugdbeweging waarin totemisatie plaatsvindt en dat zorgt voor een groepsgevoel. 


WELPENBELOFTE

Elke welp die meegaat op weekend krijgt de kans zijn of haar belofte te doen. Reeds als kind is het belangrijk bij bepaalde zaken stil te staan. Wat is voor mij belangrijk? Wat kan ik beter doen? Waar ga ik soms in de fout? Met deze belofte willen we de kinderen attent maken op het belang van keuzes, beloftes en in hoeverre deze haalbaar zijn. Wie zijn belofte heeft uitgevoerd krijgt hiervoor een wolfje. Dit naai je op de linker borstzak van je hemd.


JONGGIVERWET

De jonggiverwet is een ritueel dat elke jonggiver elk kamp dient uit te voeren. Wie dit doet, krijgt hiervoor een lederen bandje met een pin. Wie uiteindelijk op elk van zijn 3 jongiverkampen meegeweest is als lid, zal met trots 3 pinnen dragen. Het bandje wordt gedragen aan de rechterschouder.

De jonggiverwet luidt als volgt:

Een jojo is een eerlijk en blij kameraad.
Hij doet mee en zet zich in.
Hij wil winnen en kan verliezen.
Hij is een opmerkzaam ontdekker.
Hij leeft oprecht tegenover zijn vrienden.
Hij is fijn in zijn optreden.
Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt.
Hij helpt graag waar hij kan.


NESTEN EN PATROUILLES

Welpen en jonggivers worden opgedeeld in respectievelijk nesten en patrouilles. Dit zijn kleinere groepen die worden samengesteld zo goed mogelijk rekeninghoudend met de wensen van onze leden. Op deze manier willen we onze leden stimuleren met iedereen een band op te bouwen alsook zorgen dat iedereen zijn kwaliteit in deze groep naar voren kan laten komen. Anderzijds worden deze groepen ook samengesteld rekeninghoudend met ieders "specialiteit" (leidinggevend, creatief, motiverend, pienter ... ) 

Deze  groepen worden gehanteerd om snel de volledige groep in kleinere evenwichtige groepen te verdelen voor bijvoorbeeld spelen. Bij de jonggivers worden dit op kamp een soort van leefgroepen. Je kookt en slaapt samen maar ook het materiaal wordt per patrouille verdeeld. Uiteraard worden lang niet alle spelen in deze groepen gespeeld, we proberen dit in een goed evenwicht te houden!

Welpen krijgen hiervoor een nestdriehoekje in hun nestkleur, dit naai je op je linker mouw.
Jonggivers krijgen een patrouillelint in hun patrouillekleur, dit wordt gedragen aan de linkerschouder.


ANDERE

Er zijn nog heel wat andere, kleinere zaken die typisch zijn voor onze scoutsgroep en traditiegetrouw worden uitgevoerd. Zoals de Junglebooknamen of de nestkreet bij de welpen bijvoorbeeld. We zullen zeker en vast nog niet alles hier verklappen, al deze leuke tradities zal je gaandeweg zeker en vast nog ontdekken!