Stam & Oudercomité

STAM

Een tweede orgaan binnen onze scouts, naast de leiding, is de Stam. Aangezien onze scouts reeds meer dan 20 jaar bestaat, zijn er al heel wat mensen die niet meer als leiding actief zijn maar waarop we nog steeds kunnen rekenen. Onze stam helpt onder andere bij de organisatie van onze jaarlijkse startdag. Eén van hun voornaamste taken is de organisatie van de activiteiten in januari (wanneer de leiding examens heeft). We kunnen natuurlijk ook steeds op hen rekenen doorheen het jaar wanneer we als leidingsploeg bepaalde problemen of vragen hebben of wanneer een (nieuw) project op poten wordt gezet. Naast al dit organiseren de stammers ook hun eigen financiële actie, activiteiten en weekends.

Om lid te worden van de stam moet je minstens 2 jaar als leiding actief geweest zijn. Ook wordt verwacht actief deel te nemen aan activiteiten.

De stam wordt beheerd door Anke Bruggeman en Benoit Debruyne. Je kan hen via het tabblad contact contacteren.


OUDERCOMITÉ

Onze derde pijler binnen de organisatie van onze werking is het oudercomité. Dit is een ploeg ouders die actief deelneemt bij de organisatie van onze werking. Enerzijds vormen zij een klankbord tussen ouders van leden en leiding, anderzijds organiseren zij ook bepaalde activiteiten. Zij vormen het organiserende team van onze jaarlijkse startdag en onze tweejaarlijks, uiterst gezellige lampionnentocht eind februari. Wie interesse heeft om zich bij het oudercomité aan te sluiten is uiteraard welkom. De enige vereiste is dat je een kind hebt dat nog actief lid of leiding is binnen onze scoutinggroep.

Voorzitters van het oudercomité sijn Stéphanie Baudot en Heleen Debaeke.