Fiscaal attest, Fonds op maat & Tussenkomst mutualiteit

Hier kan u als ouder alle interessante info terugvinden i.v.m. de financiële voordelen van een jeugdbeweging. Als ouder kan u immers profiteren van de fiscale aftrekbaarheid van kampen en weekends alsook van de tussenkomst van uw mutualiteit in het inschrijvingsgeld. 


FISCAAL ATTEST

De uitgaven voor kinderopvang, zowel overdag als 's nachts, voor halve of volledige dagen, zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag mag niet meer dan €11,20 per opvangdag bedragen en geldt enkel voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wie reeds 12 is, kan geen beroep meer doen op een fiscaal attest.

U dient dit attest op te vragen en zelf af te drukken via deze link. Dit geeft u af aan de financieel verantwoordelijke van onze Scouts of deponeert u in de brievenbus aan de poort van Watewy. U voegt hierbij een nota met volgende gegevens: naam + voornaam van het kind, tak, en waarvoor u dit attest wenst (kamp of/en weekend). Gelieve alles in een omslag te voegen met naam en voornaam van het kind erop. U dient dit tenlaatste te doen op 31 januari voor het voorgaande kalenderjaar. (2016: tenlaatste 31/01/2017). Dit attest zal u ingevuld terugbezorgt worden rond 1 maart.

U dient dan zelf het aftrekbaar bedrag aan te geven naast de code 1384-71 van de aangifte in de personenbelasting.

Een fiscaal attest aanvragen voor het lidgeld is niet mogelijk, voor kampen en weekends uiteraard wel.

Voor een uitgebreide uitleg over fiscale attesten kan je hier klikken.


FONDS OP MAAT

Scouts & Gidsen Vlaanderen is van mening dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het scoutinggebeuren. De kostprijs zou nooit een drempel mogen zijn om niet deel te kunnen nemen aan het spel van scouting. Scouts & Gidsen Vlaanderen zet jaarlijks een budget opzij om dit project te ondersteunen: Fonds op maat.

Wie het financieel moeilijk heeft, kan beroep doen op verminderd lidgeld, dit geldt zowel voor het inschrijvingsgeld als voor de kamp- en weekendprijs. Wie beroep wil doen op dit fonds kan dit communiceren naar takleiding van je eigen tak of/en de groepsleding. Uw aanvraag zal bekeken worden en al dan niet goedgekeurd worden. Deze informatie zal in alle discretie, en in  beperkte groep behandeld worden.

Alle info vind je hier


TUSSENKOMST MUTUALITEIT

Wie aangesloten is bij een mutualteit, kan bij zijn eigen mutualiteit een formulier aanvragen. Ouders bezorgen dit formulier aan de takleiding, zij zullen de nodige velden invullen en de stempel op het formulier plaatsen. Wij bezorgen dit formulier zo snel mogelijk aan u terug! Wanneer u dit indient bij uw mutualiteit zullen zij dan het verschuldigde bedrag terug storten.

Christelijke Mutualiteit (CM)

CM-leden genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld indien ze aangesloten zijn bij een door de CM erkende jeugdvereniging. Aangezien wij door de CM erkend zijn als jeugvereniging, kan u tot €20 terugkrijgen op het lidgeld per kalenderjaar.

Voor kampen, bosklassen, speelpleinwerking etc. voorziet de CM een tegemoetkoming aan CM leden van €5 per dag. Dit bedrag is wel begrenst tot €100 per kalenderjaar. Voor een jonggiverkamp komt dit dus neer op €50 aangezien dit kamp 10 dagen duurt!​

Dit alles geldt voor kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en die jonger zijn dan 24 jaar.

U kan dit attest online aanvragen of in uw CM kantoor. U vult het juiste formulier in inclusief een gele klever, vraagt aan de takleiding van uw zoon of dochter de overige velden in te vullen en de nodige stempel. U deponeert het attest in een CM brievenbus.

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Het OZ betaalt tot 20€ terug op het lidgeld van een erkende jeugdvereniging en dit zonder leeftijdsbeperking. 

Het OZ betaalt wel voor een kamp of weekend tot €5 per dag terug begrensd tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar

Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar

U kan dit attest online aanvragen of in uw OZ kantoor. U vult het formulier in inclusief een kleefzegel, vraagt aan de takleiding van uw zoon of dochter de overige velden in te vullen, de nodige stempel en een bewijs van betaling/inschrijving. U bezorgt het ingevulde attest terug aan uw ziekenfonds.

Partena Ziekenfonds 

Het Partena ziekenfonds komt niet tussen in het lidgeld.

Het Partena ziekenfonds betaalt tot €40 terug voor meerdaagse activiteiten in België, Luxemburg, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Hieronder vallen al onze weekends en kampen voor kapoenen, welpen en jonggivers. Givers en Jins gaan gewoonlijk op buitenlands kamp en vallen vaak niet onder deze regel.

Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.

U kan dit attest online aanvragen of in uw Partena ziekenfonds kantoor. U vult het formulier in inclusief een kleefzegel, vraagt aan de takleiding van uw zoon of dochter de overige velden in te vullen, de nodige stempel en een bewijs van betaling/inschrijving. U bezorgt het ingevulde attest terug aan uw ziekenfonds.

Liberale Mutualiteit (LM)

De Liberale Mutualiteit komt niet tussen in het lidgeld.

De Liberale Mutualiteit komt wel tussen in het lidgeld voor kampen en weekends, dit met €2 per dag met een maximum van 10 overnachtingen per kalenderjaar.  

Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.

U kan dit attest online aanvragen of in uw LM kantoor. U vult het formulier in, vraagt aan de takleiding van uw zoon of dochter de overige velden in te vullen, de nodige stempel. U bezorgt het ingevulde attest terug aan uw ziekenfonds.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ)

Het VNZ komt niet tussen in het lidgeld voor jeugdwegingen, wel voor sportverenigingen.

Het VNZ komt wel tussen in het lidgeld voor kampen en weekends, dit met €5 per dag met een maximum van €50 per kalenderjaar

Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.

U kan dit attest online aanvragen of in uw VNZ kantoor. U vult het formulier in inclusief een kleefzegel, vraagt aan de takleiding van uw zoon of dochter de overige velden in te vullen, de nodige stempel en een bewijs van betaling/inschrijving. U bezorgt het ingevulde attest terug aan uw ziekenfonds.

Bond Moyson (SOCMUT)

Bond Moyson komt niet tussen in het lidgeld voor jeugdwegingen.

Bond Moyson komt wel tussen in het lidgeld voor kampen en weekends, dit met €4 per dag met een maximum van 20 dagen per kalenderjaar

Dit alles geldt voor jongeren t.e.m. 18 jaar.

U kan dit attest online aanvragen of in uw SOCMUT kantoor. U vult het formulier in inclusief een kleefzegel, vraagt aan de takleiding van uw zoon of dochter de overige velden in te vullen en de nodige stempel. U bezorgt het ingevulde attest terug aan uw ziekenfonds.