Algemene Afspraken

Om een goede werking te kunnen garanderen vinden wij het belangrijk hieronder enkele algemene afspraken kort te overlopen die voor elk lid van toepassing zijn.

  • Snoep en frisdrank horen niet thuis op een scoutsactiviteit. Breng deze dus ook niet mee! Een koekje en een sapje mag je uiteraard wel als vieruurtje meebrengen. Kapoenen en welpen krijgen dit elke activiteit van hun leiding.
  • Watewy houden we samen schoon! Dit wil zeggen: al onze papiertjes en brikjes gooien we in de voorziene vuilnisbakken!
  • Elke activiteit begint, tenzij anders vermeld op de brief, stipt om 14:00. Wees dus zeker op tijd aanwezig zodat je niets van al dat leuks mist. Soms gaan we naar de groene zone of het centrum, wie niet op tijd is, kan dan uiteraard niet mee!
  • Elke activiteit eindigt, tenzij anders vermeld op de brief, om 17:00. Mogen wij vragen uw kleine spruit of stoere giver ook tijdig op te halen. Wij doen ons best om stipt af te ronden!
  • Aangezien wij, vooral bij kapoenen en welpen, vaak grote wachtlijsten hebben, hameren wij op de aanwezigheid van uw zoon of dochter. Wie niet aanwezig kan zijn wordt verwacht om de avond voordien vóór 20u te verwittigen via mail of sms. Wie te vaak afwezig is (3x) zonder te verwittigen wordt gecontacteerd door de takleiding. Er is hoogstwaarschijnlijk iemand anders die staat te popelen om naar de Scouts te komen en vaker aanwezig kan zijn ... Wij vragen hiervoor jullie begrip. Op tijd verwittigen zorgt ervoor dat wij onze activiteiten kunnen aanpassen aan het aantal leden. Dit is zowel leuker voor jullie als voor ons!
  • GSM's en andere high-tech zoals ipods, mp3's etc. zijn ook verboden op een scoutsactiviteit alsook op kampen en weekends! Wie ééntje meeheeft zal deze moeten afgeven aan zijn leiding en krijgt deze nadien terug. Soms wordt bij oudere takken gevraagd deze toch mee te nemen, dit met de bedoeling een interactief spel te spelen. Dan zijn deze uiteraard wel welkom onder de opgelegde afspraken.
  • Dure kleren, schoenen, horloges en alle andere zaken die je niet per se nodig hebt tijdens het scoutsgebeuren laat je beter thuis. Daar zijn ze veilig en raak je ze minder snel kwijt!
  • Aangezien jullie voor elke activiteit waaraan jullie deelnemen de nodige vergoeding hebben betaald is het niet nodig geld mee te nemen op activiteiten. Op een kamp kan je al eens €10 meenemen als jonggiver of giver om in een vrij moment een ijsje of iets dergelijks te kopen. Als kapoen of welp krijg je alles van de leiding en nemen leden nooit geld mee. Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling is dat je op kamp grotere bedragen meeneemt, wanneer dit zich voordoet wordt het geld door de leiding in bewaring genomen.